NEDERLANDSE ADOPTIE STICHTING 

De NAS is één van de Nederlandse vergunninghouders die mag bemiddelen in interlandelijke adoptie. De licentie van de NAS is afgegeven op 19 december 2002.

Oriëntatiegesprek bij de NAS

Bij de NAS is het mogelijk om een persoonlijke oriëntatiegesprek te voeren. In dit gesprek kunt u met een bemiddelaar afstemmen wat uw situatie is en hoe u bij de NAS uw adoptieprocedure kunt voortzetten. Het is niet nodig om bij de NAS ingeschreven te staan, ook hoeft u nog niet in het bezit te zijn van een beginseltoestemming. Hebt u interesse in een oriëntatiegesprek bij de NAS en u hebt tenminste de eerste introductiebijeenkomst bij de SAV doorlopen? Vraag dan de informatiefolder en een aanmeldformulier aan via info@nederlandseadoptiestichting.nl onder vermelding van oriëntatiegesprek .

Spreekuur – week 12 maandag 18 t/m vrijdag 22 maart 2019

Het telefonisch spreekuur in deze week zal zijn op donderdag 21 maart 2019

  • Voor cliënten van de NAS van 09.00 – 10.30 uur
  • Voor algemene informatievragen en nieuwe aanvragers van 10.00 – 11.30 uur.

Tijdens het telefonisch spreekuur kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0348 564 762 .

Twee medewerkers van de NAS staan u te woord tijdens het spreekuur.

Buiten het telefonisch spreekuur kunt u de NAS bereiken via het e-mail adres info@nederlandseadoptiestichting.nl .

 

Open Huis bij de NAS op zaterdag 6 april a.s. (geplaatst 14-03-2019)

Het volgende Open Huis van de NAS is op zaterdag 6 april 2019.

Tussen 11 uur 's ochtends en 4 uur 's middags bent u van harte welkom op het kantoor van de NAS in Oudewater. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden: u kunt zonder afspraak binnenlopen. Het Team van de NAS Team zal u graag te woord te staan en u informeren over alle adoptiemogelijkheden via onze organisatie. Daarnaast zullen ervaringsdeskundige ouders uit Hongarije, Haiti en Zuid Afrika aanwezig zijn, ons contactpersoon Hongarije is aanwezig en ook leden van de Raad van Toezicht van de NAS.  Ook zal deze keer Basic Trust aanwezig zijn, de organisatie die professionele ondersteuningen kan geven op een diverse gebied van nazorg.

Het onmisbare boek voor aspirant adoptiefouders "Wegwijs in Adoptie" is natuurlijk te koop.

Graag zien we geinteresseerden op 6 april a.s.!

 

Ouders gezocht voor 3 en 4 kinderen (geplaatst 05-02-2019)

Op verzoek van de Hongaarse Centrale autoriteit is de NAS op zoek naar ouders (m/v getrouwd) voor siblinggroepen van zowel 3 als 4 kinderen.

De siblinggroep van 3 kinderen betreft 2 meisjes en een jongen in de leeftijden van 2½ tot en met 6 jaar. Aspirant adoptiefouders moeten in ieder geval open staan voor ontwikkelingsachterstanden en ruim open voor een sociaal emotioneel belaste achtergrond.

De siblinggroep van 4 kinderen betreft 2 jongens en 2 meisjes in de leeftijden van 1½ tot en met 6 jaar. Aspirant adoptiefouders moeten in ieder geval open staan voor ontwikkelingsachterstanden en ruim open voor een sociaal emotioneel belaste achtergrond.

De ouders die wij zoeken zijn in het bezit van een beginseltoestemming voor 2 kinderen tot 6 jaar. Uit het raadsrapport moet bovendien blijken dat u open staat voor ontwikkelingsachterstand en een sociaal belaste achtergrond. U bent (bijna) direct beschikbaar voor het opstarten van een procedure. Informatie over het contactland Hongarije vindt u op onze website onder `bemiddeling´. U kunt uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@nederlandseadoptiestichting.nl  onder vermelding van: siblinggroep 3 of 4 kinderen.

In het algemeen is de NAS vaak op zoek naar ouders die open staan voor 3 of 4 kinderen. Indien u open staat voor sibling groepen met meer dan 2 kinderen, komen we graag met u in gesprek. Ook zal de NAS in het tweede kwartaal van dit jaar waarschijnlijk weer een voorlichting gaan organiseren voor aspirant adoptiefouders die hier eventueel voor open staan.

Verklaring NAS na berichten in de media over zedenzaak met een verwijzing naar een lopende adoptieprocedure (geplaatst op 25-01-2019)

De NAS heeft met afschuw kennis genomen van de zedenzaak, waarbij een 13-jarig meisje gedurende lange tijd ernstig werd misbruikt. Gisteren is in de media genoemd dat een van de verdachten een aspirant adoptieouder is, die met zijn partner wacht op opneming van een kind uit Haïti.

In Nederland heeft alleen de NAS vergunning om te mogen bemiddelen voor adoptie vanuit Haïti.

In de periode dat deze zaak speelt is bij de NAS geen melding gemaakt over de verdenking van een bij ons ingeschreven aspirant adoptieouder. Wij hebben gisteren via de media vernomen dat verdachte en diens partner aspirant adoptieouders zouden zijn. Indien dit feit bevestigd wordt, zal de adoptieprocedure van de verdachte en zijn partner door de NAS met onmiddellijke ingang worden stopgezet.

De NAS vraagt zich af hoe het mogelijk is dat een aspirant adoptieouder verdachte is in een ernstige zedenzaak – of welk misdrijf dan ook – zonder dat de Vergunninghouder hierover wordt geïnformeerd en zonder dat de toestemming om te mogen adopteren wordt opgeschort of ingetrokken. Inmiddels hebben wij de Centrale Autoriteit verzocht om te onderzoeken hoe dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Behoudens deze verklaring zal door de NAS geen enkele mededeling worden gedaan over deze zaak.

Oudewater, 25 januari 2019

Jaarverslag NAS 2017 (geplaatst 11-06-2018)

Het jaarverslag van de NAS over 2017 is gepubliceerd. Via deze link kunt u het verslag downloaden. De verslagen van eerdere jaren kunt u vinden op onze pagina actueel.

Nieuw contactland Peru geopend (geplaatst 30-03-2018)

Nadat de NAS de accreditatie vanuit Peru heeft ontvangen einde 2017 en de maanden daarna de details zijn ingevuld, kunnen wij thans het contactland Peru openstellen voor internationale adoptie. Dit betekent dat wij vanaf heden de wachtlijst hiervoor open hebben gesteld. Onder de tab bemiddeling treft u de diverse informatie aan over adoptie uit Peru, de voorwaarden, de achtergronden van kinderen, het profiel van ouders en een globaal overzicht van de procedure.

Position paper verguinninghouders t.b.v. Tweede Kamer (geplaatst op 15-05-2017)

Op 24 mei 2017 organiseert de Tweede Kamer de Ronde Tafel Gesprekken (Hoorzitting) naar aanleiding van het in november 2016 verschenen advies van de RSJ. De Samenwerkende Vergunninghouders zijn hiervoor uitgenodigd.

Ter voorbereiding hebben zij bijgaande position paper ingediend.

Verklaring vergunninghouders inzake vragen van Zembla over medewerking aan uitzending (geplaatst op 24-04-2017)

Naar aanleiding van vragen van Zembla om medewerking te verlenen aan een uitzending met als startpunt het RSJ advies van oktober 2016 zijn de gezamenlijke vergunninghouders met de volgende verklaring gekomen ( downloaden via deze link ).

Ook heeft Zembla, o.a. aan de NAS, gevraagd om medewerking aan een uitzending over de gevolgen van interlandelijke adoptie in de jaren ‘80 uit Sri Lanka. Hierover heeft de NAS de volgende verklaring opgesteld (downloaden via deze link).

Tweede verklaring inzake vragen over ‘Met Open Armen' (geplaatst 31-03-2017)

Naar aanleiding van de eerder verklaring die door ANW, Meiling en de NAS is afgegeven over onze deelname aan ‘Met Open Armen', zijn door de betrokken journaliste van het NRC Handelsblad opnieuw vragen gesteld. Dit keer in de vorm van een WOB-verzoek. De drie betrokken vergunninghouders kiezen er weer voor om met een openbare verklaring (downloaden via deze link) te reageren zodat u daar kennis van kunt nemen. De bijlagen bij de verklaring, zijnde het ‘WOB verzoek van het NRC', ‘overeenkomst tussen de NAS en SkyHigh' en ‘uittreksel uit de WOBKA' kunt u downloaden door op de naam van het document te klikken.

De NAS adviseert iedereen die belangstelling heeft in adoptie en die wil weten hoe het adoptieproces is ingericht om het boek ‘Wegwijs in adoptie' te lezen.

Verklaring inzake vragen over ‘Met Open Armen' (geplaatst 13-03-2017)

Door een journaliste van het NRC Handelsblad zijn vragen gesteld aan de drie Vergunninghouders die meewerken aan de serie ‘Met Open Armen'. Dit betreft ANW, de NAS en Meiling. In een gezamenlijke verklaring geven de drie betrokken Vergunninghouders een openbaar antwoord, de verklaring kunt u via deze link downloaden.

Verklaring NAS inzake nieuwsbericht Inspectie Jeugdzorg (geplaatst 09-03-2017)

De NAS heeft kennis genomen van het nieuwsbericht van de Inspectie Jeugdzorg. Dit betreft een onderzoek naar aanleiding van een signaal dat de Inspectie heeft ontvangen over een adoptie waarin de NAS heeft bemiddeld. In reactie op het bericht van de Inspectie geeft de NAS een volgende verklaring af die via deze link te downloaden is.

Beleidsbrief Staatssecretaris VenJ inzake adoptie (geplaatst 31-01-2017)

Vanmiddag heeft staatssecretaris Dijkhoff zijn toekomstvisie op adoptie per brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De brief kunt u via deze link downloaden.

Een gezamenlijke reactie van de Vergunninghouders interlandelijke adoptie kunt u via deze link downloaden.

De Vergunninghouders zien uit naar het publieke debat over dit onderwerp.

Reactie gezamenlijke Vergunninghouders en SAV op RSJ rapport (geplaatst 18-11-2016)

Vandaag hebben de samenwerkende Vergunninghouders en de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) namens de gezamenlijke organisaties een inhoudelijke reactie gegeven naar aanleiding van het RSJ rapport van 2 november. De brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is via deze link te downloaden.

Verklaring gezamenlijke vergunninghouders naar aanleiding van rapport RSJ (geplaatst 02-11-2016)

De vergunninghouders hebben vandaag, 2 november 2016 om 8:18 uur, een rapport ontvangen van de RSJ met een advies aan de minister van V&J over adoptie. Dit rapport is 100 pagina's. In diverse media is de conclusie van het rapport als groot nieuws vanmorgen gebracht. Om die reden geven de

Opzet categorieën special needs (geplaatst 06-06-2018)

Door de verschillende organisaties in de adoptieketen is samengewerkt om de categorie indeling voor special needs te verbeteren. Per 1 februari 2018 is de nieuwe lijst van toepassing binnen de adoptieketen. De indeling in de categorieën A t/m F is gehandhaafd. Ook zijn er voorbeelden genoemd van indicatoren die van toepassing kunnen zijn om aan de opvoedingsvraag van een kind met een specifieke special need te kunnen voldoen. De “Categorie indeling special needs” kan worden opgevraagd via info@nederlandseadoptiestichting.nl

Vergunninghouders vragen aandacht voor illegale overbrenging/kinderhandel (geplaatst 15-12-2015)

De samenwerkende Vergunninghouders vragen aandacht voor illegale overbrenging van kinderen naar Nederland en kinderhandel die plaats vindt onder het mom van “adoptie”. Hiervoor hebben de Vergunninghouders op 14 december jl. een brief gestuurd aan de Minister en aan de Vaste Kamercommissie van Justitie. In de brief vragen de Vergunninghouders om snel en adequaat ingrijpen in individuele zaken en nader onderzoek naar de mogelijkheden tot strafrechtelijke vervolging in het algemeen.

Daarnaast willen de Vergunninghouders af van de term “illegale adoptie”. Het gaat in dit soort zaken niet om zorgvuldige adoptie, maar om het bewust en met voorbedachten rade illegaal overbrengen van kinderen, dan wel kinderhandel of aanzetten tot kinderhandel. Het gebruik van de term “illegale adoptie” stelt wat ons betreft de zorgvuldige adoptie praktijk zoals wij die kennen in een kwaad daglicht. Juist bij adoptie betrachten alle ketenpartners grote zorgvuldigheid. Noodzakelijke checks and balances zijn in de wet, in uitvoeringsregelingen en in procedures afgesproken daar waar het gaat om goedkeuring van aspirant adoptie ouders, beoordeling van de adoptabiliteit van een kind, matching en nazorg. En, belangrijker nog: de Vergunninghouders willen nadrukkelijk afstand nemen van praktijken van illegale overbrenging en kinderhandel omdat deze voorbij gaan aan de rechten van kinderen. De beide brieven kunt u als pdf via deze link ‘brief Minister' en ‘brief commissie VenJ' downloaden.

Bijeenkomsten / workshops / cursussen voor (aspirant) adoptieouders

Er zijn op dit moment geen nieuwe bijeenkomsten aangekondigd door externe partijen.

Actuele wachtlijsten (bijgewerkt 30-3-2018)

Voor de volgende contacten zijn de wachtlijsten open:

•  Dominicaanse Republiek 

•  Haiti

•  Hongarije

•  Peru

•  Portugal

•  Tsjechië

•  USA / Premier Adoption Agency

•  Zuid Afrika (indien leeftijdsruimte minimaal tot 6 jaar is benoemd in gezinsrapport met ruime special needs)

•  Algemene wachtlijst (voor uitleg, zie tabblad bemiddeling)

De voorwaarden voor de verschillende contacten zijn beschreven bij de landeninformatie op het tabblad bemiddeling, u kunt ook op de links hierboven klikken.

Voor de volgende contacten zijn de wachtlijsten gesloten, er is geen indicatie te geven voor de tijdsduur tot verwachtte opening:

•  Bolivia

•  El Salvador

•  Ghana

•  Mongolië

•  Namibië

•  Nicaragua

•  Panama

•  Sri Lanka

•  Turkije

•  USA / Full Circle Adoptions

•  Zambia

•  Zuid Afrika (indien leeftijdsruimte niet tot minimaal 6 jaar is benoemd in gezinsrapport).

In de volgende landen is de NAS bezig met contactontwikkeling. Indien u interesse hebt in één van deze landen, dan kunt u dit bij inschrijving bij de NAS kenbaar maken op uw inschrijfformulier. Wij houden u dan op de hoogte van een openstelling van een nieuw contact:

•  Brazilie                           

•  Ecuador

•  Eritrea

•  Madagascar

•  Niger

•  Swaziland

De NAS streeft naar een brede basis voor adoptiebemiddeling zodat we voor een grote groep kinderen kunnen bemiddelen naar een verscheidenheid aan gezinnen.

Specifieke gezinssituaties

De NAS wordt regelmatig benaderd door mensen die vanuit de Stichting Adoptievoorzieningen wordt geadviseerd om bij de vergunninghouders te inventariseren of ze bemiddelbaar zijn. Aanleiding voor het advies van de SAV kunnen de leeftijd van één van de partners of een specifieke gezinssituatie zijn.

Het is voor de NAS niet mogelijk om hierin te adviseren. Buitenlandse contacten kunnen zonder vooraankondiging hun voorwaarden aanpassen. Mensen die nu bemiddelbaar zijn, zouden dan alsnog onbemiddelbaar kunnen worden. Omgekeerd is natuurlijk ook mogelijk. Wel kan de NAS aspirant adoptie ouders aanraden om op onze site te kijken of u nu bemiddelbaar bent. Aan de hand van de voorwaarden zoals die per contact zijn aangegeven, kunt u de afweging maken om wel of niet met de procedure door te gaan.

Informatie voor scholieren

De NAS wordt vaak benaderd voor schriftelijke interviews of foldermateriaal over adoptie voor profiel-, sector- of andere werkstukken die voor school gemaakt moeten worden. We vinden het harstikke leuk om te lezen dat adoptie zo leeft onder de middelbare scholieren! Maar... wij zijn een kleine organisatie en hebben helaas geen tijd om deze vragen om informatie te beantwoorden. Foldermateriaal heeft de NAS niet, alle informatie over onze organisatie staat op deze site.

Wil je meer weten over adoptie? Ga dan naar de site www.adoptie.nl van de Stichting Adoptievoorzieningen. Deze site is zeer informatief en kan je goed helpen bij het maken van je werkstuk.