De Nederlandse Adoptie Stichting 

De NAS is opgericht in 2000 en is één van de zes Nederlandse vergunninghouders die mag bemiddelen in interlandelijke adoptie. De licentie van de NAS, met nr. OBP/30, is voor het eerst afgegeven op 19 december 2002. 

Het kantoor van de NAS

uw contactpersonen bij de NAS zijn

Arnold Schouten (Algemeen directeur, Bemiddeling)

Macky Hupkes (Communicatie)

Laura Bakker (Bemiddeling, Contactontwikkeling, Nazorg)

Tabitha Almgren (Bemiddeling, Nazorg)

Jill Baars (Bemiddeling, Nazorg)

Jeannon Spoorenberg (Administratie)

Fleur de Groot (Administratie)

Adres            Leeuweringerstraat 57 - 59

                       3421 AB Oudewater

Telefoon       +31 (0)348 564 762, bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur

Fax                 +31 (0)348 562 231

E-mail           info@nederlandseadoptiestichting.nl

KvK                09113081

Bank              NL88 ABNA 0486 8966 84

Telefonische bereikbaarheid

De NAS is op het algemene nummer telefonisch alleen bereikbaar tijdens het spreekuur. De tijden voor het spreekuur worden wekelijks op maandagochtend op de voorpagina van deze site gepubliceerd. Buiten het telefonisch spreekuur is de NAS niet bereikbaar op het algemene telefoonnummer. Er zijn veel mogelijkheden om met de NAS in contact te komen, zowel voor, tijdens als na uw procedure. Verder op deze pagina vindt u het volledige overzicht op een rijtje.

Routebeschrijving

download hier de routebeschrijving naar het kantoor van de NAS. Let op: de meeste populaire navigatiesystemen geven in Oudewater een verkeerde route als gevolg van de eenrichtingsverkeer straatjes in het centrum van Oudewater. Wij adviseren u om de beschrijving van de NAS te gebruiken.

Parkeren kan gratis op 2 parkeerplaatsen het eigen terrein naast het kantoor van de NAS. Wanneer deze bezet zijn, kunt u in de Leeuweringerstraat met een parkeerschijf maximaal 1,5 uur parkeren of  gratis en zonder parkeerschijf aan het Plesmanplantsoen, 2 minuten lopen van ons kantoor.

Contact mogelijkheden voor media / media requests

Woordvoerder van de NAS is directeur internationale zaken Mw. Macky Hupkes. U kunt haar bereiken per e-mail info@nederlandseadoptiestichting.nl Er wordt dan contact met u opgenomen.

Spokesperson of the NAS is director of international affairs Mrs. Macky Hupkes. You may send her an e-mail through info@nederlandseadoptiestichting.nl You will be contacted upon your message.

Alle contact mogelijkheden voor (aspirant) adoptief ouders met de NAS op een rijtje

Het is mogelijk om op diverse manieren contact te hebben met de NAS. Graag zijn wij u met de volgende mogelijkheden van dienst:

Telefonisch spreekuur voor algemene vragen en nieuwe inschrijvingen

Wekelijks is er telefonisch spreekuur met twee medewerkers van de NAS. De beschikbare tijden worden in het algemeen op maandagmorgen op de website vermeld. De duur van het spreekuur wordt afgestemd op de omvang van de vragen. Wanneer wij merken dat het aantal vragen toe- of afneemt, dan passen we de spreekuurtijden daarop aan.

Oriëntatiegesprek

Wanneer u in het bezit bent van een BKA nummer en u hebt de eerste bijeenkomst van de VIA (de verplichte voorlichtingscursus) bijgewoond, dan kunt u een kosteloos, persoonlijk oriëntatiegesprek aanvragen. Met een bemiddelaar van de NAS kunt u afstemmen wat uw situatie is en hoe u bij ons uw adoptieprocedure kunt voortzetten. Het is niet nodig om bij de NAS ingeschreven te staan, ook hoeft u nog niet in het bezit te zijn van een beginseltoestemming. Hebt u interesse in een oriëntatiegesprek bij de NAS en u hebt tenminste de eerste introductiebijeenkomst bij de SAV doorlopen? Vraag dan de informatiefolder en een aanmeldformulier aan via info@nederlandseadoptiestichting.nl onder vermelding van oriëntatiegesprek .

Telefonisch spreekuur voor cliënten in procedure

Cliënten die op intake zijn geweest en waarmee we de procedure hebben opgestart voor een specifiek contact(land) kunnen eveneens tijdens een telefonisch spreekuur contact met ons opnemen. Ook dan wordt er gewerkt met twee medewerkers die u te woord staan. Ook deze spreekuurtijden worden op maandagmorgen op de website vermeld.

Telefonische bereikbaarheid na kindvoorstel

Nadat door de NAS een matching is gedaan en cliënten een voorstel voor een kind hebben gekregen, is er een speciaal telefoonnummer bereikbaar tijdens kantooruren. Op deze wijze kunt u alle vragen stellen die in deze fase van de adoptieprocedure belangrijk zijn. Dit telefoonnummer is ook beschikbaar voor cliënten in het buitenland en voor cliënten die met hun kind thuis gekomen zijn ten behoeve van bijvoorbeeld nazorg vragen.

Telefonische bereikbaarheid tijdens uw adoptiereis

Voor de telefonische bereikbaarheid buiten kantoortijden tijdens de adoptiereis is een noodnummer beschikbaar In noodgevallen kunt u ons 24 uur / 7 dagen per week bereiken. Door de NAS wordt vanzelfsprekend een contactpersoon in het buitenland opgegeven die bereikbaar is.

E-mail

Voor algemene informatievragen van aspirant adoptieouders en van cliënten die zich hebben ingeschreven maar die nog op een wachtlijst staan, is het e-mail adres info@nederlandseadoptiestichting.nl . beschikbaar. Daar waar mogelijk worden vragen beantwoord. Veel informatie is op onze website www.nederlandseadoptiestichting.nl beschikbaar, in voorkomende gevallen verwijzen we vraagstellers hiernaar. Cliënten die bij de NAS op intake zijn geweest ontvangen een ander e-mail adres dat alleen voor cliënten in procedure beschikbaar is, waarin vragen gesteld kunnen worden bijvoorbeeld over de procedure of over dossierverzameling.

Telefoon- en e-mailcontacten vanuit de NAS

Vanzelfsprekend neemt de NAS het initiatief tot contact met ouders indien er sprake is van een statuswijziging in de procedure. Als het gaat om een afspraak te maken voor een intake, als het gaat om procedurele stappen op het moment dat het dossier in het buitenland is, als het gaat om polsing of matching van een kind en wanneer nieuwe fases bereikt worden richting afronding in het land van herkomst ten aanzien van afreizen. De NAS neemt met u contact op, op moment dat er specifieke informatie voor u beschikbaar is.

Intake gesprek

De NAS houdt een intake gesprek met u op het moment dat u daadwerkelijk een procedure voor een bepaald contact kunt opstarten. Het intakegesprek is uitgebreid en intensief . Samen gaan we in op de beschikbare gegevens o.a. uit het gezinsrapport, de procedure van het betreffende land en de wensen en grenzen ten aanzien van adoptie. Het intake gesprek is dan ook de daadwerkelijke opstart van uw adoptieprocedure bij de NAS voor een contact.

Afreisgesprek

Aspirant adoptief ouders die naar verwachtingbinnen een korte termijn (ca. 3 maanden) kunnen afreizen, worden voor een uitgebreid afreisgesprek uitgenodigd op het kantoor van de NAS. In dit gesprek gaan we in op de procedure ter plaatse in het betreffende land, er wordt contactinformatie uitgewisseld, bespreken we de reisvoorbereiding en staan we op dat moment al stil bij thuiskomst en nazorg. Cliënten die op punt van afreizen staan, ontvangen voorafgaand aan het afreisgesprek een actuele brochure met veel praktische informatie en instructies.

Open huis

Jaarlijks organiseert de NAS een Open Huis, waarbij geïnteresseerden welkom zijn om van de medewerkers en/of leden van de Raad van Toezicht informatie te ontvangen over de NAS, over landenmogelijkheden en procedures, contactontwikkelingen etc. Voor een Open Huis hoeft u zich niet aan te melden, iedereen kan zo binnenlopen. Het Open Huis wordt altijd aangekondigd via de website en Facebook pagina van de NAS.

Algemene voorlichting

Regelmatig wordt de NAS uitgenodigd om bij voorlichtingsbijeenkomsten van derden te verschijnen om aanwezig te zijn of om op een onderdeel voorlichting te geven over adopties. De NAS maakt hiervan graag gebruik.

Specifieke voorlichting

Indien er sprake is van een specifieke gebeurtenis beoordeelt de NAS welke additionele contact mogelijkheden worden geopend. Dit kan bijvoorbeeld een extra telefonisch spreekuur of een voorlichtingsbijeenkomst zijn bij opening van een nieuw contact(land) .

 

Contacten na thuiskomst met uw kind

Na thuiskomst kunt u contact blijven houden met de NAS door middel van e-mail of het telefoonnummer dat u is gegeven. In de eerste week na thuiskomst nemen wij contact met u op om te vernemen of u op dat moment ondersteuning van de NAS nodig heeft. Na 3 maanden hebben we een thuiskomst interview met u om uw procedure, reis en thuiskomst te evalueren.

Overige contacten

Tenslotte zijn er verder contacten voor het schriftelijk vastleggen van afspraken en zijn er diverse tussentijdse contacten indien beide partijen dit wenselijk vinden. Op verzoek van sommige buitenlandse contacten maken we ook gebruik van Skype. Indien dit in uw procedure nodig is, zullen we hierover een duidelijke instructie geven.