Het Adoptie Service Pakket: ASP©

Voor de dienstverlening aan onze cliënten hebben we overeenkomsten afgesloten met een aantal externe partners. Het doel daarvan is om de adoptieprocedures zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De volgende dienstverlening die voor adoptie noodzakelijk is, is via de NAS in te kopen.

  • Vertalingen naar het Spaans, Engels, Frans, Portugees
  • Notariële dienstverlening
  • Psychologische verklaring als onderdeel voor het ouderdossier
  • Boeken van de adoptiereis bij een IATA reisbureau
  • Medische screening van het kind na thuiskomst bij gespecialiseerde kinderarts
  • Opvolgrapportages ten behoeve van het buitenland
  • Aanvraag MVV (bij deelbemiddeling)

Het is niet verplicht om gebruik te maken van van het ASP © , deelname is vrijwillig. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van eigen dienstverleners of te kiezen voor een combinatie van eigen dienstverleners met het ASP © .

Belangrijke voordeel van het ASP © is dat onze partners volledig op de hoogte zijn van de NAS-procedures én van adoptie. Hierdoor hoeft geen nadere uitleg te worden gegeven en is de kans op fouten gering. Men kan snel terecht en de kosten zijn van te voren bekend. Een mogelijk nadeel van het ASP © is dat het niet altijd de goedkoopste oplossing is. Door her en der goed te informeren is het soms mogelijk om een goedkopere dienstverlener te vinden. Tijdens de intake krijgen onze cliënten een overzicht van de meest recente partners en tarieven.