Adoptiebemiddeling via de NAS

De NAS heeft diverse contacten voor bemiddeling. Voor informatie over de verschillende landen, kunt u in de kolom links een keuze maken.

Het is ook mogelijk om in te schrijven voor deelbemiddeling. De NAS hanteert een heldere procedure voor ouders die gebruik willen maken van deelbemiddeling.

Top

Algemene inschrijving

Uitgangspunt: de NAS schrijft iedereen in die een beginseltoestemming heeft, wanneer er mogelijkheden zijn om bij onze contacten te bemiddelen . Er worden geen extra eisen aan ouders gesteld en we sluiten geen groepen ouders uit. De grenzen die de NAS hanteert, worden gevormd door de wetgeving van het zendende land. Daarnaast kan ook een contact specifieke wensen hebben voor de achtergrond van ouders.

Privacy verklaring

De NAS zal zorgvuldig omgaan met de privacy gevoelige gegevens; de verklaring hierover treft u aan via deze link.

Alleenaanvragers binnen een relatie

Regelmatig krijgen wij verzoeken van alleenaanvragers binnen een relaties (samenwonen of huwelijk) of er adoptie mogelijkheden zijn bij de NAS. Bij de informatie over de verschillende contacten staat precies vermeld welke ouders vanuit dit contact kunnen adopteren. Andere situaties dan de beschreven mogelijkheden zijn dan niet mogelijk.

Wijze van inschrijven

Inschrijven bij de NAS vindt plaats door het gezinsrapport en de beginseltoestemming aan de NAS op te laten sturen. Na ontvangst van deze stukken krijgt u een aanvullend inschrijfformulier en een factuur van 450 euro voor het inschrijfgeld toegestuurd. Wanneer formulier en inschrijfgeld bij ons zijn ontvangen, zullen uw bemiddelingsgegevens worden beoordeeld en u wordt geïnformeerd over opname op de wachtlijst(en).

Indien u uw gezinsrapport naar de NAS laat toesturen, bent u betalingsplichtig voor het inschrijfgeld. Indien de NAS na lezing van het rapport besluit dat u bij onze contacten niet bemiddelbaar bent of indien u zelf besluit uw dossier naar een andere vergunninghouder te laten doorsturen of indien u uw procedure beëindigt, dan wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.  De algemene voorwaarden van de NAS worden toegestuurd na ontvangst van het gezinsrapport. Indien u voorafgaand aan inschrijving de algemene voorwaarden wilt ontvangen, kunt u dit via email aan ons kenbaar maken.

In Nederland is het wettelijk niet toegestaan om ouders in te schrijven voor adoptiebemiddeling zonder dat er een beginseltoestemming voor adoptie is. Het is wel mogelijk om in een eerder stadium je belangstelling kenbaar te maken en donateur te worden. Met name ouders die van een nieuw contact voor deelbemiddeling gebruik willen maken, nodigen we uit om tijdig contact op te nemen met de NAS. De ervaring leert dat bij deelbemiddeling, ouders vaak al contacten hebben in het buitenland nog voordat inschrijving bij een bemiddelaar een feit is. Door met de NAS af te stemmen welke voorwaarden wij stellen bij de toetsing van een contact, worden mogelijke teleurstellingen of vertragingen voorkomen.

De NAS schrijft ouders in op volgorde van inschrijving bij de NAS, d.w.z. op het moment dat het gezinsrapport door de NAS wordt ontvangen.

Aspiant adoptief ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een verlenging van de Beginseltoestemming. Dit dient minmiaal 12 weken van te voren aangevraagd te worden bij het Ministerie van Justitie. Geadviseerd wordt om dit 30 tot 26 weken van te voren reeds aan te vragen. Een gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming is dan weer standaard. De NAS ontvangt bij verlenging automatisch een kopie van de BT en het nieuwe gezinsrapport, indien ingeschreven bij de NAS.

Landen wachtlijst

Na het retourneren van een aanvullend inschrijfformulier aan de NAS, kunt u op een of meerdere landen-wachtlijsten worden geplaatst, indien de wachtlijst hierovoor is opengesteld.

Op het moment dat de NAS een wachtlijst opent ontvangen clienten op de algemene wachtlijst een email met deze betreffende informatie.

Per land wordt een wachtlijst bijgehouden en clienten kunnen bij de NAS op meerdere landenwachtlijsten genoteerd staan.  Op het moment van intake dient een keuze gemaakt te worden voor een bepaald land.

Een indicatie van de wachtlijst positie kan individueel teruggekoppeld worden aan clienten.  Een positie op een landen wachtlijst is variabel en kan door omstandigheden wijzigen.  Aan de wachtlijst positie kunnen daardoor geen rechten ontleend worden.

Algemene wachtslijst

De NAS hanteert een algemene wachtlijst. Aspirant adoptiefouders die op dit moment niet via één van onze contacten kunnen bemiddelen en die (ook) niet bij een andere vergunninghouder terecht kunnen, kunnen zich op de algemene wachtlijst laten plaatsen. Zodra er vanuit de ontwikkeling van nieuwe contacten een mogelijkheid voordoet voor adoptiebemiddeling worden deze aspirant adoptiefouders op wachtlijst volgorde in staat gesteld een procedure op te starten.

Dynamische wachtlijst

In gevallen waarbij aspirant adoptief ouders open staan voor brede leeftijds en special need grenzen kan voor een bepaald land voorrang verstrekt worden in de wachtlijst volgorde omdat het zendende land uitdrukkelijk de vraag heeft voor ouders met een ouderprofiel dat hierbij aansluit.

Schoolgaande en leerplichtige kinderen die al in het gezin aanwezig zijn

Voor leerplichtige kinderen kunt u contact opnemen met de wereldschool om te bespreken of het mogelijk is om in samenwerking met hen een schoolprogramma op maat te maken voor de periode dat u in het buitenland bent. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.wereldschool.nl Natuurlijk kunt u ook in overleg met de school van uw kinderen beoordelen of zij een programma voor u kunnen maken.

Top