Nicaragua

Adopties vanuit Nicaragua moeten in Nederland nog worden geformaliseerd met een adoptieprocedure naar Nederlands recht.  Nicaragua is geen verdragsland, de kinderen krijgen de Nederlandse nationaliteit na afronding van de adoptieprocedure naar Nederlands recht.

Wachtlijst

Sedert medio 2016 heeft MiFamilia aangegeven geen nieuw ouderdossiers nog te willen ontvangen en de focus eerst te leggen op afronding voor ouderdossiers die in Nicargua reeds liggen.  Wanneer dit beleid wordt herzien is nog niet bekend.

De NAS heeft besloten (voorlopig) de opname op de wachtlijst voor intake Nicaragua stop te zetten voor nieuwe aspirant adoptiefouders, die zich inschrijven na 22-3-2018.

Wie kunnen adopteren

Adoptie vanuit Nicaragua staat alleen open voor aspirant adoptief ouders met een volgende achtergrond:

•  Gehuwd in een m/v relatie met een aanvraag door beide ouders gezamenlijk. Er is geen minimale huwelijksduur. U dient getrouwd te zijn op het moment van intake bij de NAS.

•  De oudste aanvragende partner mag op moment van voorstel niet ouder dan 55 jaar zijn
 
Gezien de achtergrond van de kinderen (zie onder) neemt de NAS alleen aanvragen in behandeling van ouders die open staan voor de opname van een kind met special needs. Dit moet blijken uit uw gezinsrapport en uw inschrijfformulier. Deze voorwaarde geldt zowel voor aanvragen door alleenstaanden als aanvragen door stellen.

Dit houdt in dat adoptie vanuit Nicaragua niet mogelijk is voor iedereen die niet aan bovenstaand profiel voldoet.

Voorrangsbeleid

Het voorrangsbeleid voor intake bij de NAS is voor adoptie vanuit Nicaragua niet van toepassing.

Wachttijd tot voorstel

De verwachting is dat de wachttijd tot voorstel (na dossier indienen in Nicaragua) in het algmeen kan variëren tussen een half jaar en drie jaar, maar kortere of langere wachttijden zijn mogelijk mede afhankelijk van de voorkeuren van adoptieouders en het feit of de administratieve procedures van een adoptabel kind zijn afgerond. Deze administratieve procedures kunnen n Nicaragua tijdrovend zijn en langere in beslag nemen.

Afreizen na voorstel

Het afreizen na voorstel kan varieren tussen 2 en 3  weken na voorstel, incidenteel kan dit langer zijn.

Sluiting ambassade in Managua

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ons laten weten dat met ingang van 1 oktober 2013 de Nederlandse ambassade in Managua wordt gesloten. Er zal een Honorair Consul worden aangesteld. Omdat de geadopteerde kinderen jonger dan 6 jaar zijn wordt voor hen een uitzondering gemaakt en hoeven zij niet naar een ander land te reizen voor het aanvragen van het inreisvisum voor Nederland. Deze aanvraag mag bij de nieuw aan te stellen Honorair Consul worden gedaan. Het visum wordt opgemaakt en afgegeven in één van de Regionale service centra van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Afhankelijk van de dag van aanvraag (in verband met de diplomatieke koerier) duurt het naar verwachting ca.2 weken voordat het paspoort terug is in Managua. Deze doorlooptijd is verlenging van de verblijfsduur. Dit houdt in dat per 1 januari 2015 de verwachtte maximale verblijfsduur in Nicaragua ca. 3½ maand zal zijn.

Verblijfstijd

De verblijfstijd in Nicaragua zal circa 3½ maanden zijn.  Deze periode is een reële indicatie; met ingang van 1 januari 2015 is deze verblijfstijd voor de procedure in Nicaragua verkort van maximaal 5 naar circa 3 maanden, aangevuld met de circa 2 weken voor het inreisvisum. U verblijft gedurende de procedure in een appartement dat via de NAS geregeld wordt. Om een procedure in Nicaragua te kunnen doorlopen, heeft u een vaste verblijfsplaats nodig. Dit is in verband met de bezoeken door de Nicaraguaanse overheid om de ingroei van het kind in het gezin te beoordelen. Indien het kind het aan kan is het mogelijk om, in overleg met de vertegenwoordiger van de NAS, toeristische uitstapjes maken in Nicaragua. Na de eerste kennismakingsperiode met het kind, mag één van de ouders naar Nederland terugreizen. De andere ouder dient de gehele periode met het kind in Nicaragua te verblijven. Voor de rechtbankzitting ten behoeve van de adoptie-uitspraak en de aanvraag van het inreisvisum voor Nederland dienen beide ouders in Nicaragua aanwezig te zijn.

Schoolgaande kinderen die al in het gezin aanwezig zijn

Er is in Managua een Nederlandse taal- en cultuurschool waar schoolgaande kinderen uit het gezin naar toe kunnen voor een aantal uren per week. Het lesgeld is ruim 1200 euro op jaarbasis. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunnen wij u in contact brengen met het Nederlandse bestuur van deze schoolvereniging. Het gaat hierbij niet om een volledig onderwijsprogramma, maar om taal en cultuur onderwijs. De kinderen op dit schooltje komen allemaal uit (half) Nederlandse gezinnen.

Voor leerplichtige kinderen kunt u contact opnemen met de wereldschool om te bespreken of het mogelijk is om in samenwerking met hen een schoolprogramma op maat te maken voor de periode dat u in het buitenland bent. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.wereldschool.nl

Achtergrond van de kinderen

De meeste kinderen zijn verlaten. De procedure van verlaten verklaring duurt erg lang in Nicaragua. Om die reden is het de verwachting dat veel kinderen in ieder geval 2 jaar of ouder zullen zijn. In voorkomende gevallen, kan door de Nicaraguaanse kinderbescherming aan de biologische ouders gevraagd om vrijwillig mee te werken aan de adoptieprocedure. Hierdoor kan de administratieve procedure aanzienlijk korter worden.

Er zijn veel special needs kinderen in Nicaragua. Zowel de alleenstaande aanvragers als de echtparen zullen er rekening mee moeten houden dat de meeste kinderen een special needs achtergrond hebben. Indien u niet in staat bent om een kind met een medisch belaste achtergrond, soms in combinatie met een sociaal belaste achtergrond, op te kunnen vangen, kunt u niet via dit contact adopteren.

De special needs zijn bijvoorbeeld operabel special needs zoals schisis, klompvoetjes, misvormde of ontbrekende ledematen of hart aandoeningen. Ook komt het regelmatig voor dat kinderen visuele of auditieve problemen hebben die in Nicaragua niet behandelbaar zijn, maar in Nederland wel. Ook kinderen met het syndroom van Down en kinderen die HIV positief zijn wachten op nieuwe gezinnen.

Daarnaast zijn er kinderen die sociaal getraumatiseerd zijn, bijvoorbeeld door geweld binnen het gezin of door verwaarlozing. Deze kinderen hebben over het algemeen ook een medisch belaste achtergrond.

Siblings

In Nicaragua zijn veel siblings in kindertehuizen. Het betreft dan zowel biologische als sociale siblings. Opname van meer dan 2 kinderen komt incidenteel voor.

Procedure

Het dossier wordt na ontvangst in Nicaragua ter goedkeuring voorgelegd aan een “consejo” dat wordt gevormd door meerdere Ministeries. Er wordt beoordeelt op zowel de inhoud van het dossier als op de documenten. Een tweede consejo beoordeeld of de ouders geaccepteerd worden voor bemiddeling. Na goedkeuring door beide commissies kunnen de ouders later aan een kind gekoppeld worden. De duur van het proces van matching kan variëren van één tot  circa vier jaar, afhankelijk van de geschiktheid van de ouders voor een specifiek kind dat adoptabel is.

 

Gezondheid van de kinderen

Het overgrote deel van de kinderen zal een special needs achtergrond hebben. Hieronder vallen operabele aandoeningen zoals bijvoorbeeld schisis, slechthorendheid, slechtziendheid en hartaandoeningen. Maar ook blijvende aandoeningen zoals bijvoorbeeld HIV komen regelmatig voor. Het komt regelmatig voor dat kinderen na geboorte in het ziekenhuis worden achtergelaten. Een groot deel van de kinderen die in tehuizen opgevangen worden, zijn door de kinderbescherming uit huis gehaald. Aspirant adoptieouders dienen er rekening mee te houden dat kinderen hierdoor getraumatiseerd kunnen zijn.

Geslachtsvoorkeur

Het is mogelijk om een voorkeur voor een geslacht op te geven.

Kinderen meenemen op de adoptiereis

Het is mogelijk om kinderen die al in het gezin aanwezig zijn mee te nemen op de adoptiereis. Gezien de verblijfstijd is het ook mogelijk om familie over te laten komen voor een bezoek als de eerste wenperiode voorbij is.

Adoptiekosten

Tijdens de intake informeren we u gedetailleerd over de adoptiekosten voor Nicaragua. Een indicatie van de kosten kunt u elders op de website aantreffen.