NEDERLANDSE ADOPTIE STICHTING 

De NAS is één van de Nederlandse vergunninghouders die mag bemiddelen in interlandelijke adoptie. De licentie van de NAS is afgegeven op 19 december 2002.

Oriëntatiegesprek bij de NAS

Bij de NAS is het mogelijk om een persoonlijke oriëntatiegesprek te voeren. In dit gesprek kunt u met een bemiddelaar afstemmen wat uw situatie is en hoe u bij de NAS uw adoptieprocedure kunt voortzetten. Het is niet nodig om bij de NAS ingeschreven te staan, ook hoeft u nog niet in het bezit te zijn van een beginseltoestemming. Hebt u interesse in een oriëntatiegesprek bij de NAS en u hebt tenminste de eerste introductiebijeenkomst bij de SAV doorlopen? Vraag dan de informatiefolder en een aanmeldformulier aan via info@nederlandseadoptiestichting.nl onder vermelding van oriëntatiegesprek .

Telefonisch spreekuur – week 21 -  21 t/m 25 mei 2018

Het telefonisch spreekuur in deze week is op donderdag 24 mei :

  • Voor cliënten van de NAS van 09.00 – 10.30 uur
  • Voor algemene informatievragen en nieuwe aanvragers van 10.00 – 11.30 uur.

Tijdens het telefonisch spreekuur kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0348 564 762 .

Twee medewerkers van de NAS staan u te woord tijdens het spreekuur.

Buiten het telefonisch spreekuur kunt u de NAS bereiken via het e-mail adres info@nederlandseadoptiestichting.nl.

Nieuw contactland Peru geopend (geplaatst 30-03-2018)

Nadat de NAS de accreditatie vanuit Peru heeft ontvangen einde 2017 en de maanden daarna de details zijn ingevuld, kunnen wij thans het contactland Peru openstellen voor internationale adoptie. Dit betekent dat wij vanaf heden de wachtlijst hiervoor open hebben gesteld. Onder de tab bemiddeling treft u de diverse informatie aan over adoptie uit Peru, de voorwaarden, de achtergronden van kinderen, het profiel van ouders en een globaal overzicht van de procedure.

Open Huis bij de NAS op zaterdag 6 oktober a.s.(geplaatst 09-04-2018)

Het Open Huis bij de NAS op zaterdag 7 april 2018 is weer zeer goed bezocht.

Het volgende Open Huis kunt u al vast weer noteren in uw agenda:  zaterdag 6 oktober 2018

Tussen 11 uur 's ochtends en 4 uur 's middags bent u van harte welkom op het kantoor van de NAS in Oudewater. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden: u kunt zonder afspraak binnenlopen. De medewerkers van Team NAS staan u graag te woord en informeren u over adoptiemogelijkheden via onze organisatie.

Oproep en voorlichting adoptie van 3, 4 of 5 kinderen tegelijk (geplaatst 13-06-17)

Er is in zendende landen groeiend besef dat het belangrijk is om broertjes en zusjes bij elkaar te houden. De NAS plaatst steeds vaker 3 of 4 kinderen en soms zelfs 5 kinderen in één procedure in hetzelfde gezin. We vinden het belangrijk dat siblings bij elkaar blijven en daarom komen we graag op korte termijn in contact met aspirant adoptieouders die dit overwegen. Op woensdag 28 juni a.s. is er een voorlichtingsbijeenkomst bij de NAS, aanmelden noodzakelijk. Via deze link kunt u onze oproep en informatie over de bijeenkomst downloaden. Aanmelden via info@nederlandseadoptiestichting.nl onder vermelding van ‘adoptie grote sibling groep'

Position paper verguinninghouders t.b.v. Tweede Kamer (geplaatst op 15-05-2017)

Op 24 mei 2017 organiseert de Tweede Kamer de Ronde Tafel Gesprekken (Hoorzitting) naar aanleiding van het in november 2016 verschenen advies van de RSJ. De Samenwerkende Vergunninghouders zijn hiervoor uitgenodigd.

Ter voorbereiding hebben zij bijgaande position paper ingediend.

Verklaring vergunninghouders inzake vragen van Zembla over medewerking aan uitzending (geplaatst op 24-04-2017)

Naar aanleiding van vragen van Zembla om medewerking te verlenen aan een uitzending met als startpunt het RSJ advies van oktober 2016 zijn de gezamenlijke vergunninghouders met de volgende verklaring gekomen ( downloaden via deze link ).

Ook heeft Zembla, o.a. aan de NAS, gevraagd om medewerking aan een uitzending over de gevolgen van interlandelijke adoptie in de jaren ‘80 uit Sri Lanka. Hierover heeft de NAS de volgende verklaring opgesteld (downloaden via deze link).

Programma Open Huis zaterdag 8 april 2017 (geplaatst op 31-03-2017)

Tussen 11 en 4 uur (inlopen tot 15.30 uur) bent u zonder afspraak van harte welkom bij de NAS in Oudewater. De medewerkers van Team NAS en onze Raad van Toezicht staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Daarnaast zijn onze volgende gasten aanwezig: contactpersoon Hongarije, de Stichting Adoptie Voorzieningen en 3 ervaren adoptiegezinnen. Bij hen kunt u terecht met vragen over adoptie van kinderen met diverse achtergronden, zoals medische risico's (vroeggeboorte, laag geboorte gewicht, drugs tijdens de zwangerschap, ondervoeding), adoptie van oudere kinderen, kinderen die traumatische ervaringen mee maakten, ontwikkelingsachterstand, gevolgen van ernstige prematuriteit, adoptie van een tribling in een gezin waar al kinderen zijn, adoptie van een sibling, adoptie als alleenstaande, adoptie als echtpaar. De landen waar deze ervaringsdeskundigen hebben geadopteerd zijn Hongarije, Haïti en Portugal.

En natuurlijk is ook het boek ‘wegwijs in adoptie' bij ons te koop.

Tweede verklaring inzake vragen over ‘Met Open Armen' (geplaatst 31-03-2017)

Naar aanleiding van de eerder verklaring die door ANW, Meiling en de NAS is afgegeven over onze deelname aan ‘Met Open Armen', zijn door de betrokken journaliste van het NRC Handelsblad opnieuw vragen gesteld. Dit keer in de vorm van een WOB-verzoek. De drie betrokken vergunninghouders kiezen er weer voor om met een openbare verklaring (downloaden via deze link) te reageren zodat u daar kennis van kunt nemen. De bijlagen bij de verklaring, zijnde het ‘WOB verzoek van het NRC', ‘overeenkomst tussen de NAS en SkyHigh' en ‘uittreksel uit de WOBKA' kunt u downloaden door op de naam van het document te klikken.

De NAS adviseert iedereen die belangstelling heeft in adoptie en die wil weten hoe het adoptieproces is ingericht om het boek ‘Wegwijs in adoptie' te lezen.

Verklaring inzake vragen over ‘Met Open Armen' (geplaatst 13-03-2017)

Door een journaliste van het NRC Handelsblad zijn vragen gesteld aan de drie Vergunninghouders die meewerken aan de serie ‘Met Open Armen'. Dit betreft ANW, de NAS en Meiling. In een gezamenlijke verklaring geven de drie betrokken Vergunninghouders een openbaar antwoord, de verklaring kunt u via deze link downloaden.

Verklaring NAS inzake nieuwsbericht Inspectie Jeugdzorg (geplaatst 09-03-2017)

De NAS heeft kennis genomen van het nieuwsbericht van de Inspectie Jeugdzorg. Dit betreft een onderzoek naar aanleiding van een signaal dat de Inspectie heeft ontvangen over een adoptie waarin de NAS heeft bemiddeld. In reactie op het bericht van de Inspectie geeft de NAS een volgende verklaring af die via deze link te downloaden is.

Beleidsbrief Staatssecretaris VenJ inzake adoptie (geplaatst 31-01-2017)

Vanmiddag heeft staatssecretaris Dijkhoff zijn toekomstvisie op adoptie per brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De brief kunt u via deze link downloaden.

Een gezamenlijke reactie van de Vergunninghouders interlandelijke adoptie kunt u via deze link downloaden.

De Vergunninghouders zien uit naar het publieke debat over dit onderwerp.

Reactie gezamenlijke Vergunninghouders en SAV op RSJ rapport (geplaatst 18-11-2016)

Vandaag hebben de samenwerkende Vergunninghouders en de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) namens de gezamenlijke organisaties een inhoudelijke reactie gegeven naar aanleiding van het RSJ rapport van 2 november. De brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is via deze link te downloaden.

Verklaring gezamenlijke vergunninghouders naar aanleiding van rapport RSJ (geplaatst 02-11-2016)

De vergunninghouders hebben vandaag, 2 november 2016 om 8:18 uur, een rapport ontvangen van de RSJ met een advies aan de minister van V&J over adoptie. Dit rapport is 100 pagina's. In diverse media is de conclusie van het rapport als groot nieuws vanmorgen gebracht. Om die reden geven de gezamenlijke vergunninghouders bijgaande verklaring met bijlage af, die middels de link verklaring en de link bijlage te downloaden zijn.

Hulp aan Haïti na orkaan Matthew (geplaatst 07-10-2016)

Het zal niemand ontgaan zijn dat Haïti zwaar getroffen is door de orkaan Matthew. Aan onze (oud-) cliënten die vanuit Haïti adopteren en hebben geadopteerd, hebben wij een Nieuwsbrief toegestuurd met mogelijkheden om financieel te helpen. Deze Nieuwsbrief maken we graag publiek. Wilt u financiële hulp geven aan Haïti en zeker weten dat het rechtstreeks bij getroffen kindertehuizen en projecten terecht komt, dan kunt u in de Nieuwsbrief lezen hoe u dit kunt doen. U kunt de Nieuwsbrief via deze link als pdf downloaden.

Landeninformatie Portugal aangepast (geplaatst 07-10-2016)

In september is door de NAS een werkbezoek gebracht aan Portugal. Aanleiding hiervoor was een wijziging in de procedure en de regelgeving. De landeninformatie Portugal is vandaag op belangrijke punten aangepast, bijvoorbeeld wie kunnen adopteren. Zie hiervoor de pagina "Portugal" onder "Bemiddeling".

Jaarverslag en verkorte jaarrekening 2015 (geplaatst 31-05-2016)

Het jaarverslag 2015 van de NAS is gepubliceerd. Via deze link kunt u het verslag en de verkorte jaarrekening downloaden. De verslagen van eerdere jaren kunt u vinden op onze pagina actueel.

Nieuwe opzet categorieën special needs (geplaatst 08-04-2016)

Door de verschillende organisaties in de adoptieketen is samengewerkt om de categorie indeling voor special needs te verbeteren. Per 1 april 2016 is de nieuwe opzet van toepassing. De indeling in de categorieën A t/m F is gehandhaafd, maar er zijn een aantal subcategorieën gekomen. Ook zijn er voorbeelden genoemd van indicatoren die van toepassing kunnen zijn om aan de opvoedingsvraag van een kind met een specifieke special need te kunnen voldoen. De “Categorie indeling special needs” kan worden opgevraagd via info@nederlandseadoptiestichting.nl

“Ken je je echte ouders ook” (geplaatst 21-03-2016)

Adoptie en pleegzorg zijn vaak duidelijk zichtbare familiesituaties en de meeste mensen kennen het wel ergens uit de eigen omgeving en vriendenkring. Dit kan leiden tot vragen die eigenlijk erg privé zijn, en gevoeld worden als inbreuk op privacy of kwetsend. Zo kan een opmerking als “Ken je je echte ouders ook” beschouwd worden als een micro-agressieve uitspraak. Een groter begrip voor onbedoelde effecten van uitspraken tegen of over leden van adoptie- of pleegfamilies, en oorspronkelijke ouders, is daarom zinvol. Het ADOC heeft het artikel van Amanda Baden over dit onderwerp samengevat in 2 leesbare pagina's, te downloaden via deze link. Wil je verder lezen bij het ADOC over dit en andere onderwerpen, volg dan deze link.

Vergunninghouders vragen aandacht voor illegale overbrenging/kinderhandel (geplaatst 15-12-2015)

De samenwerkende Vergunninghouders vragen aandacht voor illegale overbrenging van kinderen naar Nederland en kinderhandel die plaats vindt onder het mom van “adoptie”. Hiervoor hebben de Vergunninghouders op 14 december jl. een brief gestuurd aan de Minister en aan de Vaste Kamercommissie van Justitie. In de brief vragen de Vergunninghouders om snel en adequaat ingrijpen in individuele zaken en nader onderzoek naar de mogelijkheden tot strafrechtelijke vervolging in het algemeen.

Daarnaast willen de Vergunninghouders af van de term “illegale adoptie”. Het gaat in dit soort zaken niet om zorgvuldige adoptie, maar om het bewust en met voorbedachten rade illegaal overbrengen van kinderen, dan wel kinderhandel of aanzetten tot kinderhandel. Het gebruik van de term “illegale adoptie” stelt wat ons betreft de zorgvuldige adoptie praktijk zoals wij die kennen in een kwaad daglicht. Juist bij adoptie betrachten alle ketenpartners grote zorgvuldigheid. Noodzakelijke checks and balances zijn in de wet, in uitvoeringsregelingen en in procedures afgesproken daar waar het gaat om goedkeuring van aspirant adoptie ouders, beoordeling van de adoptabiliteit van een kind, matching en nazorg. En, belangrijker nog: de Vergunninghouders willen nadrukkelijk afstand nemen van praktijken van illegale overbrenging en kinderhandel omdat deze voorbij gaan aan de rechten van kinderen. De beide brieven kunt u als pdf via deze link ‘brief Minister' en ‘brief commissie VenJ' downloaden.

Adoptieoudersonline (geplaatst 1-9-2015)

Op 1 september 2015 is een nieuwe website met forum gelanceerd: adoptieoudersonline.nl. De openbare website geeft informatie over wennen en hechten in de eerste jaren na aankomst. Het besloten forum biedt ouders de mogelijkheid om in een veilige omgeving ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen over de ontwikkeling van hun kind. Hulpverleners van Stichting Adoptievoorzieningen lezen mee en kunnen advies geven.

Bijeenkomsten / workshops / cursussen voor (aspirant) adoptieouders

Er zijn op dit moment geen nieuwe bijeenkomsten aangekondigd door externe partijen.

Actuele wachtlijsten (bijgewerkt 30-3-2018)

Voor de volgende contacten zijn de wachtlijsten open:

•  Dominicaanse Republiek 

•  Haiti

•  Hongarije

•  Peru

•  Portugal

•  Tsjechië

•  USA / Premier Adoption Agency

•  Zuid Afrika (indien leeftijdsruimte minimaal tot 6 jaar is benoemd in gezinsrapport met ruime special needs)

•  Algemene wachtlijst (voor uitleg, zie tabblad bemiddeling)

De voorwaarden voor de verschillende contacten zijn beschreven bij de landeninformatie op het tabblad bemiddeling, u kunt ook op de links hierboven klikken.

Voor de volgende contacten zijn de wachtlijsten gesloten, er is geen indicatie te geven voor de tijdsduur tot verwachtte opening:

•  Bolivia

•  El Salvador

•  Ghana

•  Mongolië

•  Namibië

•  Nicaragua

•  Panama

•  Sri Lanka

•  Turkije

•  USA / Full Circle Adoptions

•  Zambia

•  Zuid Afrika (indien leeftijdsruimte niet tot minimaal 6 jaar is benoemd in gezinsrapport).

In de volgende landen is de NAS bezig met contactontwikkeling. Indien u interesse hebt in één van deze landen, dan kunt u dit bij inschrijving bij de NAS kenbaar maken op uw inschrijfformulier. Wij houden u dan op de hoogte van een openstelling van een nieuw contact:

•  Brazilie                           

•  Ecuador

•  Eritrea

•  Madagascar

•  Niger

•  Swaziland

De NAS streeft naar een brede basis voor adoptiebemiddeling zodat we voor een grote groep kinderen kunnen bemiddelen naar een verscheidenheid aan gezinnen.

Specifieke gezinssituaties

De NAS wordt regelmatig benaderd door mensen die vanuit de Stichting Adoptievoorzieningen wordt geadviseerd om bij de vergunninghouders te inventariseren of ze bemiddelbaar zijn. Aanleiding voor het advies van de SAV kunnen de leeftijd van één van de partners of een specifieke gezinssituatie zijn.

Het is voor de NAS niet mogelijk om hierin te adviseren. Buitenlandse contacten kunnen zonder vooraankondiging hun voorwaarden aanpassen. Mensen die nu bemiddelbaar zijn, zouden dan alsnog onbemiddelbaar kunnen worden. Omgekeerd is natuurlijk ook mogelijk. Wel kan de NAS aspirant adoptie ouders aanraden om op onze site te kijken of u nu bemiddelbaar bent. Aan de hand van de voorwaarden zoals die per contact zijn aangegeven, kunt u de afweging maken om wel of niet met de procedure door te gaan.

Informatie voor scholieren

De NAS wordt vaak benaderd voor schriftelijke interviews of foldermateriaal over adoptie voor profiel-, sector- of andere werkstukken die voor school gemaakt moeten worden. We vinden het harstikke leuk om te lezen dat adoptie zo leeft onder de middelbare scholieren! Maar... wij zijn een kleine organisatie en hebben helaas geen tijd om deze vragen om informatie te beantwoorden. Foldermateriaal heeft de NAS niet, alle informatie over onze organisatie staat op deze site.

Wil je meer weten over adoptie? Ga dan naar de site www.adoptie.nl van de Stichting Adoptievoorzieningen. Deze site is zeer informatief en kan je goed helpen bij het maken van je werkstuk.